Tema

Tema 2020: Från hopp till handling

Carl International Film Festival tror på att handling krävs för att göra saker bättre. Inte minst under rådande omständigheter känns det högst relevant.

Carl International Film Festival har alltid försökt att ha ett aktuellt tema. I det rådande läget känns temat ”Från hopp till handling” som det enda rätta. 

Så vad menar vi med det?

Jo, att vi inte kan leva enbart på hoppet. 

För att saker ska hända krävs handling. Och vi har inte råd att sitta och vänta på att någon annan agerar åt oss. Det är en drivkraft som går att applicera på allting, även filmindustrin, såväl internationell som regional.