Tema: Hållbarhet

I en tid av alarmerande klimatrapporter och enorma sociala utmaningar väljer Carl International Film Festival att lyfta Hållbarhet som huvudtema för festivalen 2019. 

Hållbarhet löper som en röd tråd genom programmet och kommer att fångas upp på olika sätt och från olika vinklar i våra filmsamtal, seminarier och event.

Med festivalens invigningsfilm Oleg, som skildrar en lettisk migrantarbetares liv Belgien, lyfter vi fram diskussionen om den så viktiga sociala hållbarheten och hur den utarmas i det samhälle av individualism och protektionism som växer sig allt starkare. Den sociala hållbarheten är också i fokus på festivalens avslutande seminarium, då vi i samarbete med den internationella public service-kanalen Deutsche Welle, tittar närmare på hur systematiskt utpumpade ”fake news” raserar tron på det gemensamma.

Men redan vid vårt programsläpp den 25 juli sätter vi tonen. I ett samarbete med organisationen Clean Coast Sweden möts vi för en städinsats (plats tillkännages senare) innan vi samlas på Scandic Karlskrona för att bläddra i programmet för Carl International Film Festival 2019.