Om Karlskrona

Karlskrona är belägen på fastlandet och öarna längst österut i Blekinges skärgård. Staden grundades år 1680, då kung Karl XI beslöt sig för att anlägga landets nya marinbas här. Karlskrona har historiskt varit en sluten stad; denna identitet har varit bestående för Karlskrona som stad ända fram till vår samtid. Samtidigt har staden varit en av de viktigaste knutpunkterna för Östersjön och östersjöländernas kommunikation och utbyte med varandra. Mer än 300 år senare ligger marinbasen fortfarande i Karlskrona. Med Carl International Film Festival vill vi arbeta för ett Karlskrona som öppen och internationell stad, med ett dynamiskt och kreativt kultur- och näringsliv.

Karlskrona är präglat av sin marina historia, vilket också har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla och olika former av örlogsverksamhet. Karlskrona anses till och med så pass unik att UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv, och vart man än går kan hittar man bevis på detta. Flotta kyrkor, pampiga torg, paradgator, och försvarsverk lockar besökare från hela världen.

Staden är ett kluster av historia och innovation. Läget vid Östersjön, satsningarna på hamnen och övrig infrastruktur ger fina förutsättningar för internationella kontakter. De goda utbildningsmöjligheterna samt det stora utbudet av kultur. Och inte minst; alla nya tankar och idéer som spirar här.