Om CIFF

Carl International Film Festival (CIFF) är en ny filmfestival i Karlskrona, Blekinge. Som en av de första festivalerna att sammanföra film från länderna runt Östersjön, är Carl International Film Festival ett unikt evenemang för filmkultur med fokus på att lyfta fram den mångfalden av berättelser och nya talanger från regionen. Festivalen syftar till att främja öppenhet och frihet med ett särskilt fokus på Östersjöregionen och filmskapare som arbetar för detta genom sina filmer. Carl International Film Festival presenterar ett filmprogram med fokus på nya filmer från Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Sverige och Norge, ett seminarie- och eventprogram, som samt ett forum för filmbransch med inriktning på samproduktion runt Östersjön.

Under festivalens branschforum Carl Film Forum presenteras möjligheter till internationell samproduktion inom Östersjöregionen, nya vägar till finansiering, fokusera på utveckling av regionala fonder och filmproduktion som ett stärkande medel för regional utveckling. Genom seminarier, nätverkande, presentationer och festligheter presenteras en rad ämnen inom utvecklingen av svensk, Östersjöregional och internationell filmindustri.

Den första upplagan av Carl International Film Festival hölls 2017. 2019 arrangeras festivalen 23 – 28 augusti.