I år väljer publiken!

Publikens pris

I år väljer publiken! Vi ger våra fantastiska festivalbesökare möjlighet att vara med och rösta på sina favoriter ur årets program och utse Publikens pris! 

Röstningen sker med fysiska röstkort efter visningarna.
I samarbete med Blekinge Läns Tidning