Glöd – ett nytt stödinitiativ

GLÖD, vad är det? Varm kol på väg att antingen slockna eller starta en brand. Denna känsla ligger till grund för den spännande nya stödsatsning som Svenska Filminstitutet lanserar under CIFF. Målet är att inspirera unga och nya röster att plocka upp kamerorna och berätta sina historier.

Tillsammans med Paul Dandos, Tehara filmfestival och Gilda Neumanen, Carbs Collective pratar Klara Grunning och Malin Nygren från Svenska Filminstitutet om hur mångfald utgör en stor del i ett bygga ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Samtalet hålls på engelska.