Inlägg Currently viewing the category: "Colombia"

X500

Mexiko, Kanada och Colombia; tre sammanbundna levnadsöden i tre skilda delar av världen. Trots att Maria, David och Alex bor hundratals mil ifrån varandra och aldrig kommer att träffas blir deras berättelser tematiska ekon av varandra. Förlust av närstående, flykt och återvändande tvingar dem att p…(Read More)