Carl Film Forum

Carl Film Forum är festivalens branschforum och kommer fokusera på att skapa möjligheter till internationell samproduktion inom Östersjöregionen, nya vägar till finansiering av film och audiovisuella medier, utveckling av regionala fonder och filmproduktion av audiovisuella medier som en väg mot en mer dynamisk och varierad filmbransch och som ett stärkande medel för regional utveckling. Genom seminarier, nätverkande, presentationer och festligheter presenteras en rad ämnen inom utvecklingen av svensk, Östersjöregional och internationell filmindustri.

Carl Film Forum 2018 kommer hållas den 28 augusti, parallellt med Carl International Film Festival.

Ackrediteringen för Carl Film Forum 2018 är nu öppen. Läs mer här.

Throwback Carl Film Forum 2017

Line-upen 2017 bestod av en första officiell presentation på Blockbuster, nysläppta VOD-plattformen, inblick på musiklicensiering från Universal Music Publishing, intressanta fallstudier ledda av Baltic Events och en diskussion med Eurimages. Som en röd tråd genom båda dagarna diskuterades möjligheten att skapa av en ny filmfond i sydöstra Sverige.

Klicka här för att läsa Carl Film Forum-programmet 2017.